ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.biz sale!
Rs.450.00
1 سال
Rs.1,200.00
1 سال
Rs.1,200.00
1 سال
.com hot!
Rs.900.00
1 سال
Rs.900.00
1 سال
Rs.900.00
1 سال
.in hot!
Rs.320.00
1 سال
Rs.650.00
1 سال
Rs.650.00
1 سال
.in.net sale!
Rs.125.00
1 سال
Rs.650.00
1 سال
Rs.650.00
1 سال
.info sale!
Rs.350.00
1 سال
Rs.1,200.00
1 سال
Rs.1,200.00
1 سال
.net hot!
Rs.1,125.00
1 سال
Rs.1,125.00
1 سال
Rs.1,125.00
1 سال
.org
Rs.1,125.00
1 سال
Rs.1,125.00
1 سال
Rs.1,125.00
1 سال
.live sale!
Rs.300.00
1 سال
Rs.2,000.00
1 سال
Rs.2,000.00
1 سال
.me new!
Rs.2,500.00
1 سال
Rs.2,500.00
1 سال
Rs.2,500.00
1 سال
.name
Rs.875.00
1 سال
Rs.875.00
1 سال
Rs.875.00
1 سال
.online sale!
Rs.600.00
1 سال
Rs.3,200.00
1 سال
Rs.3,200.00
1 سال
.store sale!
Rs.700.00
1 سال
Rs.5,100.00
1 سال
Rs.5,100.00
1 سال
.website sale!
Rs.450.00
1 سال
Rs.1,750.00
1 سال
Rs.1,750.00
1 سال
.eu sale!
Rs.220.00
1 سال
Rs.700.00
1 سال
Rs.700.00
1 سال
.uk
Rs.750.00
1 سال
Rs.750.00
1 سال
Rs.750.00
1 سال
.uk.com
Rs.3,100.00
1 سال
Rs.3,100.00
1 سال
Rs.3,100.00
1 سال
.us sale!
Rs.350.00
1 سال
Rs.750.00
1 سال
Rs.750.00
1 سال
.us.com
Rs.1,850.00
1 سال
Rs.1,850.00
1 سال
Rs.1,850.00
1 سال
.co sale!
Rs.800.00
1 سال
Rs.2,600.00
1 سال
Rs.2,600.00
1 سال
.co.in
Rs.450.00
1 سال
Rs.450.00
1 سال
Rs.450.00
1 سال
.co.nz
Rs.1,770.00
1 سال
Rs.1,770.00
1 سال
Rs.1,770.00
1 سال
.co.uk
Rs.750.00
1 سال
Rs.750.00
1 سال
Rs.750.00
1 سال
.org.in
Rs.450.00
1 سال
Rs.450.00
1 سال
Rs.450.00
1 سال
.org.nz
Rs.1,770.00
1 سال
Rs.1,770.00
1 سال
Rs.1,770.00
1 سال
.org.uk
Rs.750.00
1 سال
Rs.750.00
1 سال
Rs.750.00
1 سال
.com.co
Rs.1,400.00
1 سال
Rs.1,400.00
1 سال
Rs.1,400.00
1 سال
.net.co
Rs.1,400.00
1 سال
Rs.1,400.00
1 سال
Rs.1,400.00
1 سال
.asia hot!
Rs.1,300.00
1 سال
Rs.1,300.00
1 سال
Rs.1,300.00
1 سال
.club sale!
Rs.200.00
1 سال
Rs.1,100.00
1 سال
Rs.1,100.00
1 سال
.design sale!
Rs.520.00
1 سال
Rs.4,125.00
1 سال
Rs.4,125.00
1 سال
.global sale!
Rs.950.00
1 سال
Rs.6,200.00
1 سال
Rs.6,200.00
1 سال
.shop sale!
Rs.650.00
1 سال
Rs.3,100.00
1 سال
Rs.3,100.00
1 سال
.social sale!
Rs.775.00
1 سال
Rs.2,500.00
1 سال
Rs.2,500.00
1 سال
.top sale!
Rs.120.00
1 سال
Rs.825.00
1 سال
Rs.825.00
1 سال
.trade sale!
Rs.275.00
1 سال
Rs.2,500.00
1 سال
Rs.2,500.00
1 سال
.xyz sale!
Rs.130.00
1 سال
Rs.1,050.00
1 سال
Rs.1,050.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains